FMI

Прогнозы МВФ о Республике Молдова

Экономики многих стран мира были серьезно затронуты финансовым кризисом и резким спадом экономической деятельности. Государства с развитой экономикой испытали беспрецедентное 6-процентное снижение реального ВВП в четвертом квартале 2008 года, и в большинстве этих стран теперь наблюдается глубокий экономический спад.

Развивающиеся экономики также серьезно пострадали, и в совокупности в последнем квартале 2008 года экономический спад составил 4 процента. Негативное влияние распространяется не только через финансовые каналы, а также через торговые отношения, особенно затрагивая восточноазиатские страны, которые в большой степени зависят от экспорта произведенных товаров. В то же время, страдают развивающиеся экономики Европы и страны СНГ, чей рост был подпитан существенными притоками капитала.

Всемирный экономический кризис серьезно повлиял и на экономику Молдовы, которая, вероятно, сократится в текущем году не меньше, чем на пять процентов в реальном выражении. Экспорт упал на более чем 20 процентов, объем денежных переводов частными лицами упал на более чем 30 процентов, а уровень прямых иностранных инвестиций резко сократился из-за спада экономической активности в соседних странах. В текущем году вероятно дальнейшее снижение внутреннего спроса, поддерживаемого частными денежными переводами, из-за вероятного спада сезонного спроса на региональном рынке труда.

(more…)

Prognozele FMI privind R. Moldova / IMF forecasts for Moldova ( ro/en)

Prognozele FMI privind efectele crizei asupra Republicii Moldova sunt destul de pesimiste, astfel economia Moldovei în anul curent se va contracta probabil cu cel puţin cinci la sută în termeni reali. Exporturile s-au redus cu peste 20 la sută, remitenţele – cu peste 30 la sută, iar volumul investiţiilor străine directe a scăzut drastic din cauza reducerii activităţii economice în statele din regiune.

Se aşteaptă pe parcursul anului curent o scădere în continuare a cererii interne, alimentate de transferurile private, dat fiind faptul că cererea sezonieră pe piaţa regională a muncii va rămâne probabil joasă.

FMI prognozează o înrăutățire a tuturor indicatorilor,
– astfel impactul crizei asupra economiei locale va duce la o scădere cu 5% pentru anul curent, și o stagnare pentru 2010.
– deficitul bugetar va cunoaște o creștere de mai mult de 10% anul acesta.
– remitențele vor scădea de la 1,860 ( mln dolari) în 2008 la 1,151 (mln dolari) în acest an.
– rezervele oficiale brute scad deasemenea de 1,672 ( mln dolari) pentru 2008  la 1276 ( mln dolari) pentru 2009.
– datoria externa de aproape de 55% din PIB

(more…)