Economics

Economics is not the talking !

Talk Is Cheap — And Irrelevant

I guarantee you, more speeches on the economy would not have produced more job growth. Would they have made the public feel better about 10 percent unemployment? (Hey, Obama’s plan may not be working, but he sure sounds like he’s trying!)

Paul Krugman

Moldova’s financial information from IMF

Emerging Market External Financing: Total Bonds, Equities, and Loans
(In millions of U.S. dollars)

Moldova

2004      2005   2006  2007    2008         Q1     Q2     Q3        Q4
7.0        13.1          —           —         171.3             —       —      63.0     108.3


Bank Regulatory Capital to Risk-Weighted Assets
(In percent)

Moldova

2003    2004    2005    2006   2007   2008   Latest

31.6      31.4      27.0          27.9       29.1     32.2     December

Bank Capital to Assets
(In percent)

Moldova

2003     2004     2005    2006    2007  2008     Latest

Moldova9

19.7 18.3 15.7 16.7 16.3 17.0 December

19.7        18.3       15.7      16.7        16.3        17.0    December

Bank Nonperforming Loans to Total Loans
(In percent)

Moldova

2003   2004   2005   2006    2007   2008  Latest

6.4          6.9         5.3         4.4      3.7       5.2      December


Bank Provisions to Nonperforming Loans
(In percent)

Moldova

2003     2004      2005     2006     2007       2008   Latest

87.6        85.5      98.9         117.3       113.8       94.2       December


Bank Return on Assets
(In percent)

Moldova

2003  2004   2005    2006    2007    2008     Latest
4.4       3.7         2.8         3.4            3.9       3.5            December

Bank Return on Equity
(In percent)

Moldova

2003          2004      2005      2006       2007       2008      Latest

19.7           17.8          15.4        20.5           24.0            19.9            December

Source : Global Financial Stability Report, April 2009

Moldova's financial information from IMF

Emerging Market External Financing: Total Bonds, Equities, and Loans
(In millions of U.S. dollars)

Moldova

2004      2005   2006  2007    2008         Q1     Q2     Q3        Q4
7.0        13.1          —           —         171.3             —       —      63.0     108.3


Bank Regulatory Capital to Risk-Weighted Assets
(In percent)

Moldova

2003    2004    2005    2006   2007   2008   Latest

31.6      31.4      27.0          27.9       29.1     32.2     December

Bank Capital to Assets
(In percent)

Moldova

2003     2004     2005    2006    2007  2008     Latest

Moldova9

19.7 18.3 15.7 16.7 16.3 17.0 December

19.7        18.3       15.7      16.7        16.3        17.0    December

Bank Nonperforming Loans to Total Loans
(In percent)

Moldova

2003   2004   2005   2006    2007   2008  Latest

6.4          6.9         5.3         4.4      3.7       5.2      December


Bank Provisions to Nonperforming Loans
(In percent)

Moldova

2003     2004      2005     2006     2007       2008   Latest

87.6        85.5      98.9         117.3       113.8       94.2       December


Bank Return on Assets
(In percent)

Moldova

2003  2004   2005    2006    2007    2008     Latest
4.4       3.7         2.8         3.4            3.9       3.5            December

Bank Return on Equity
(In percent)

Moldova

2003          2004      2005      2006       2007       2008      Latest

19.7           17.8          15.4        20.5           24.0            19.9            December

Source : Global Financial Stability Report, April 2009

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2009

Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2009 s-au cifrat la 100,7 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,4% mai puţin comparativ cu luna mai 2008.

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 256,9 mil. dolari SUA (-17,7% faţă de ianuarie-mai 2008), deţinînd o cotă de 54,3% în total exporturi (51,7% în ianuarie-mai 2008). Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 35,7% (ianuarie-mai 2008 – 39,9%), ce corespunde unei valori de 168,8 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au redus cu 29,8%, comparativ cu ianuarie-mai 2008.

Primele 5 tari partenere in derularea exporturilor sunt :

Romania   – 95.3 mln.dolari
Federatia Rusa  –  91.1 mln dolari
Italia – 50.6 mln dolari
Belarus – 33.6 mln dolari
Germania – 29 mln dolari

La importuri, prima poziţie este ocupată de Kazahstan (la o cifră de import de 166 mil. USD în ianuarie-mai 2009, livrările au crescut de aproape 11 ori, însă în luna mai importurile au constituit doar 1 mil. USD; urmată de Ucraina (154.3 mil USD, minus 49.2%), Federaţia Rusă (cu importuri de 120.5 mil. USD, minus 44.7%), România (102.0 mil. USD, minus 58.6%) şi Germania (89.0 mil. USD, în scădere cu 38.4%).

Volumul importurilor în primele cinci luni ale acestui an s-a ridicat la 1 miliard 238.1 milioane de dolari SUA, în scădere cu 34.5%. Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2009 au însumat 242,9 mil. USD, cu 0,6% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 38,6% mai puţin comparativ cu luna mai 2008.

Pentru mai multe detalii
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=2657&parent=0

Reducerea PIB-ului cu 7% in primul trimestru

Conform comunicatului din 15.06.2009 al Biroului National de Statistica PIB-ul a cunoscut o reducere de 6.9% fata de perioada respectiva a anului trecut.

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind produsul intern brut în ianuarie-martie 2009.

Reducerea semnificativă în trimestrul I 2009 faţă de trimestrul I 2008 a ritmurilor activităţilor economice de bază din economia naţională (industria – cu 24,2%, construcţiile – cu 36,8%, comerţul cu amănuntul – cu 4,3%, parcursul mărfurilor – cu 57,7%, volumul exporturilor şi importurilor (în USD) – cu 19,2 şi 25,2% respectiv) a avut un impact negativ asupra ritmurilor indicatorilor macroeconomici.

În ianuarie-martie 2009 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 12974 mil. lei, preţuri curente de piaţă. În termeni reali, produsul intern brut s-a situat cu 6,9 % sub nivelul perioadei respective a anului precedent.

Ritmul de creştere a valorii adăugate brute total pe economie s-a redus de la 105,1% în ianuarie-martie 2008 la 93,4% în perioada de referinţă.

Valoarea adăugată brută produsă în sectoarele de bunuri şi servicii s-a diminuat în raport cu perioada analogică a anului precedent respectiv cu 19,5% şi 2,0%, influenţînd negativ (cu -3,8% şi -1,3% respectiv) ritmul produsului intern brut. Ponderea sectorului de servicii în produsul intern brut s-a mărit în raport cu ianuarie-martie 2008 cu 1,5 puncte procentuale, pe cînd cea a sectorului de bunuri s-a redus cu 0,9 puncte procentuale.

În rezultatul micşorării volumului producţiei şi importurilor, impozitele pe produse şi import s-au diminuat cu 12,8% comparativ cu perioada similară a anului precedent, influenţînd negativ (cu -2,4%) ritmul produsului intern brut.

Reduceri s-au înregistrat şi pentru elementele de cheltuieli a produsului intern brut. Consumul final  a fost în descreştere cu 9,0% în raport cu perioada respectivă a anului precedent. Scăderea a fost condiţionată preponderent de consumul final al gospodăriilor populaţiei – cu 10,2%. Formarea brută de capital fix s-a redus cu 36,4% faţă de ianuarie-martie 2008, contribuind în perioada de referinţă cu 16,8% la formarea produsului intern brut în raport cu 25,4% în perioada similară a anului anterior.

Exportul şi importul de bunuri şi servicii s-au diminuat respectiv cu 14,7% şi 28,2% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Personalități despre criză: Ion Iliescu

Ion Iliescu

Ion Iliescu

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu realizează o paralelă a două procese majore, petrecute la distanţă de 20 de ani, procese cu implicaţii generale, de fond, în istoria lumii contemporane: prăbuşirea sistemului comunist şi criza economică.

FRAGMENTE

De la post comunism la post capitalism: Sfidările secolului 21

Printr-o stranie coincidenţă, anul acesta, când se împlinesc  două decenii de la prăbuşirea sistemului comunist (de fapt, a unui sistem ce poate fi definit mai corect drept unul al capitalismului de stat, cu ambalaj politic fals socialist), omenirea traversează una dintre cele mai grave şi mai periculoase crize economice din istoria sa modernă, criză care va genera, indiscutabil, o serie de mutaţii importante în plan social şi politic, ample mişcări în balanţa de putere la nivel global. Este o criză care ne va obliga să reevaluăm modul în care gândim economia, în care ne raportăm la ea, la procesele care o determină, la stat şi la piaţă, la democraţie, ca sistem politic.
(more…)

Political Instability Index from EUI

Using March report  about  the global economic distress, Political Instability Index, from Economist Intelligence Unit (EUI) we find Moldova in the High Level Risk of the political instability.

Political Instability Index: Vulnerability to social and political unrest

(more…)

International Community about situation from Chisinau

Foreign News Agencies about situation from Chisinau , Republic of Moldova.

Twitter results for #pman

http://www.nytimes.com New York Times

Protests in Moldova Explode, With Help of Twitter, April 7, 2009

A crowd of more than 10,000 young Moldovans materialized seemingly out of nowhere on Tuesday to protest against Moldova’s Communist leadership, ransacking government buildings and clashing with the police.
http://www.nytimes.com/2009/04/08/world/europe/08moldova.html

Europe’s Next Revolution? April 8, 2009

The demonstrations in the Moldovan capital of Chisinau after last Sunday’s elections are not like Ukraine’s “Orange Revolution” in 2004. Most obviously, they have been far from peaceful. Nor have they been provoked by incontrovertible evidence of massive voting fraud. The demonstrators just don’t like the governing party: Moldova is the only European country where a nominally “Communist” party has won largely free and fair elections, in 2001 and 2005.
http://www.nytimes.com/2009/04/09/opinion/09iht-edwilson.html?scp=7&sq=&st=nyt

(more…)

Economic report from Economist Intelligence Unit (EUI)

Manning the barricades
March 2009
Economist Intelligence Unit

In the month  of march  Economist Intelligence Unit have issued a special report about the economic distress of the world –Manning the barricades, so I’m gonna point out some notes from the this report.

Collapsing credit has plunged the world economy into the deepest recession in more than 70 years. What began as a property bubble in the US has spread rapidly as troubled banks have stopped lending and consumers and businesses
have stopped spending. As demand in the US and Europe evaporates, once thriving emerging markets are losing their best customers and biggest investors. An increasingly synchronised global economy will contract in 2009 for the first time since World Wa r II .

(more…)