Companies

O nouă bursă își face apariția în Republica Moldova.

Necătând la faptul că Bursa de Valori a Moldovei de abia respiră, cu o lichiditate bursieră foarte mică, la orizontul pieței de capital a Moldovei apare un nou suflu – Bursa de Valori Chișinău. Aceasta o obținut licența CNPF privind activitatea bursieră pe piața valorilor mobiliare din Moldova, după comunicatul CNPF de pe pagina instituției.

În cadrul ședinței din 12 ianuarie 2012 Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a aprobat
următoarele chestiuni aferente licențierii Bursei de Valori Chișinău:
– să se considere coordonat statutul Societăţii pe acţiuni „Bursa de Valori Chişinău”;
– a eliberat permisiuni pentru deținerea cotelor substanțiale din acțiunile emise de societate la 7 acționari;
-a aprobat regulile Bursei și a acordat licenţă pentru dreptul de desfăşurare a activității bursiere pe piaţa valorilor mobiliare ca activitate de bază cu activități conexe pe un termen de 5 ani;
– a coordonat mărimea și modul de percepere a taxelor, plăților și comisioanelor aplicate de Societatea pe acţiuni „Bursa de Valori Chișinău”.

Comunicat CNPF

Business in Russia / Afaceri în Rusia /Бизнес по-русски

Interview with William Browder, head of investment fund Hermitage Capital
Interviu cu William Browder, managerul fondului de investitii Hermitage Capital

Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital

William Browder: There is no state in Russia

Like all true tragic heroes, William Browder has created all the preconditions for its own collapse. Now he decided to devote his life to fighting enemies that were once his friends. The head of investment fund Hermitage Capital, made ​​billions in investments in Russia, six years as it has no right of entry. The name of a lawyer Hermitage Magnitsky, who died in a Moscow jail, with  the efforts of Mr. Browder became known throughout the world. The European Parliament voted to impose sanctions against anyone who was involved in the prosecution lawyer, and Swiss bank accounts of their arrest. In response, Russian prosecutors announced wanted Browder . Both sides are obviously going to the end.

William Browder: Nu există nici un stat în Rusia
Ca și toți eroii tragici adevărați, William Browder a creat toate condiţiile prealabile pentru prăbuşirea proprie. Acum, el a decis să-și dedice viaţa în lupta împotriva duşmanilor care au fost odata prietenii lui. Managerul fondului de investitii Hermitage Capital, care a realizat miliarde prin investiţii în Rusia, deja şase ani nu are drept de intrare în Rusia. Numele avocatului Hermitage Capital – Magnitsky, care a murit într-o închisoare din Moscova, cu eforturile d-lui Browder a devenit cunoscut în întreaga lume. Parlamentul European a votat pentru a impune sancţiuni impotriva oricui care a fost implicat în urmărirea penală a avocatului  şi  bancile elveţiene au arestat conturile lor. În replică, procurorii ruşi l-au anunţat în urmărire pe dnul Browder. Ambele părţi sunt hotârîte să meargă până la capăt.

Уильям Браудер: В России нет государства

Как все настоящие трагические герои, Уильям Браудер создал все предпосылки для собственного краха. Теперь он решил посвятить свою жизнь борьбе с врагами, которые некогда были его друзьями. Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, заработавший миллиарды на инвестициях в Россию, уже шесть лет как не имеет права въезда в страну. Имя юриста Hermitage Сергея Магнитского, погибшего в московской тюрьме, стараниями Браудера стало известно во всем мире. Европарламент проголосовал за введение санкций против всех, кто имел отношение к преследованию юриста, а швейцарские банки арестовали их счета. В ответ российская прокуратура объявила Браудера в розыск. Обе стороны, очевидно, намерены идти до конца

русская версия интервью    –  http://www.snob.ru/thread/71

Justice for Sergei. ICU Documentary.

more resources on http://russian-untouchables.com/

Evoluția prețurilor la Bursa de Valori a Moldovei

Evoluția prețurilor la Bursa de Valori a Moldovei

SA Combinatul de panificatie “FRANZELUTA”

– Valori Mobiliare

Ordinare –    1779829   (MD14 FRAN1004),  Valoare nominală – 20 lei

Preferențiale – clasa I – 1000000,  clasa II  – 853520, Valoare nominală – 1 leu

– Acţionari

Agenţia Proprietăţii Publice – 983203 acțiuni –  55,24%  MD14FRAN1004

Evoluția prețurilor 2002 – 2011

– ultima tranzacție inclusă din 11.02.2011.

– poziții deschise de cumpărare cu 18 lei la momentul publicării postului.“Евросеть” уходит из Молдовы

Российский ритейлер закрывает 32 точки продаж.
Крупнейший российский сотовый ритейлер “Евросеть” намерен закрыть в ближайшее время 32 точки продаж в Молдове, уйдя с ее рынка, сообщает во вторник московская пресса со ссылкой на главу компании.

Вслед за странами Прибалтики, Узбекистана и Азербайджана компания уходит с рынков Молдовы и Армении, а также не исключает, что может закрыть бизнес на территории Белоруссии и Киргизии. Решение “Евросети” не скажется на объемах ее выручки (на Армению и Молдову приходится не более 1%), зато поможет сократить издержки, считают эксперты.

О решении закрыть во втором квартале бизнес в Армении (12 салонов) и Молдове (32 точки продаж) рассказал президент “Евросети” Александр Малис. По его словам, до конца июня будет принято решение по Белоруссии (75 салонов) и Киргизии (21 салон).

“Выход на эти рынки был стратегической ошибкой, так как бывшие акционеры компании считали, что чем шире территориальный охват сети, тем больше ее стоимость. Мы же полагаем, что стоимость компании напрямую зависит от ее выручки”,– поясняет господин Малис. В “Евросети” не раскрывают объемы выручки салонов связи в Белоруссии и Киргизии, Армении, Молдавии, отмечая, что в последних двух странах она не превышает в общей структуре 1%, а доля “Евросети” на этих рынках варьируется от 10 до 20%.

“В условиях кризиса главная задача “Евросети” оптимизировать структуру бизнеса, с этой точки зрения уход из Молдовы и Армении правильный шаг,– считает ведущий аналитик J`son & Partners Consulting Сергей Савин.– На выручку компании он влияния не окажет, но может положительно сказаться на сокращении ее издержек”. В текущих условиях, по мнению Сергея Савина, “Евросети” имеет смысл сосредоточиться на крупнейших рынках постсоветского пространства — России, Украине и Казахстане.

По оценке независимого эксперта Владимира Богданова (бывший вице-президент “Евросети”), всего в 2008 году на постсоветском пространстве без учета стран Прибалтики было продано около 51 млн телефонов (новые трубки). Из них в России было продано 71%, на Украине — 15,7%, в Казахстане — 5,1%, в Белоруссии — 3,3%, а во все остальных — 4,9%.

Источник: Vedomosti.md

"Евросеть" уходит из Молдовы

Российский ритейлер закрывает 32 точки продаж.
Крупнейший российский сотовый ритейлер “Евросеть” намерен закрыть в ближайшее время 32 точки продаж в Молдове, уйдя с ее рынка, сообщает во вторник московская пресса со ссылкой на главу компании.
Вслед за странами Прибалтики, Узбекистана и Азербайджана компания уходит с рынков Молдовы и Армении, а также не исключает, что может закрыть бизнес на территории Белоруссии и Киргизии. Решение “Евросети” не скажется на объемах ее выручки (на Армению и Молдову приходится не более 1%), зато поможет сократить издержки, считают эксперты.

О решении закрыть во втором квартале бизнес в Армении (12 салонов) и Молдове (32 точки продаж) рассказал президент “Евросети” Александр Малис. По его словам, до конца июня будет принято решение по Белоруссии (75 салонов) и Киргизии (21 салон).

“Выход на эти рынки был стратегической ошибкой, так как бывшие акционеры компании считали, что чем шире территориальный охват сети, тем больше ее стоимость. Мы же полагаем, что стоимость компании напрямую зависит от ее выручки”,– поясняет господин Малис. В “Евросети” не раскрывают объемы выручки салонов связи в Белоруссии и Киргизии, Армении, Молдавии, отмечая, что в последних двух странах она не превышает в общей структуре 1%, а доля “Евросети” на этих рынках варьируется от 10 до 20%.

“В условиях кризиса главная задача “Евросети” оптимизировать структуру бизнеса, с этой точки зрения уход из Молдовы и Армении правильный шаг,– считает ведущий аналитик J`son & Partners Consulting Сергей Савин.– На выручку компании он влияния не окажет, но может положительно сказаться на сокращении ее издержек”. В текущих условиях, по мнению Сергея Савина, “Евросети” имеет смысл сосредоточиться на крупнейших рынках постсоветского пространства — России, Украине и Казахстане.

По оценке независимого эксперта Владимира Богданова (бывший вице-президент “Евросети”), всего в 2008 году на постсоветском пространстве без учета стран Прибалтики было продано около 51 млн телефонов (новые трубки). Из них в России было продано 71%, на Украине — 15,7%, в Казахстане — 5,1%, в Белоруссии — 3,3%, а во все остальных — 4,9%.

Источник: Vedomosti.md

Termocom a finalizat anul 2008 cu pierderi de 138 mil. lei

Termocom a finalizat anul 2008 cu pierderi de 138 mil. lei
potrivit ziarului ECO

Până la finele sezonului de încălzire pierderile ar putea creşte cu încă 160-170 mil. lei

Din cauza neajustării tarifelor la energia termică de către Consiliul Municipal Chişinău, zilnic, furnizorul de căldură SA Termocom înregistrează pierderi de până la 4 mil. lei. Potrivit lui Dionisie Antocel, administratorul SA Termocom, actualul tarif nu acoperă cheltuielile întreprinderii, iar de la ultima majorare a tarifului la căldură, în ianuarie 2007 – de la 233 la 540 de lei – preţul la gaze, apă şi energie electrică a crescut cel puţin în trei etape.

Termocom insistă ca tariful la căldură să fie majorat până la cota de 820 lei/Gcal.
Numai în anul 2008 pierderile societăţii de la neajustarea tarifelor la căldură au constituit 138 mil. lei, iar până la finalul sezonului de încălzire 2008-2009, acestea ar mai putea creşte cu încă 160-170 mil. lei.
Dionisie Antocel, a declarat că atât aceste prejudicii, cât şi altele mai vechi din anul 2006, în valoare de 104 mil. lei, vor fi înaintate spre recuperare de la administraţia Primăriei Chişinău. În total ar fi vorba de o sumă de 400 mil. lei.

„Am câştigat până acum toate procesele intentate Primăriei şi le vom câştiga şi pe acestea. Primăria, dacă n-o să achite, vom purcede la sechestrarea clădirilor, a imobilelor, inclusiv a sediului central şi le o vom scoate la licitaţie, a afirmat Dionisie Antocel, care a ţinut să menţioneze că tariful corect ar trebui să fie de 816-820 lei/Gcal, cifre care ar fi confirmate atât de experţii de la Banca Mondială, cât şi de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.”

Anul trecut părerile pe marginea tarifului la căldură au fost împărţite. SWECO, o companie de audit suedeză, a efectuat un studiu la comanda Băncii Mondiale în care a constatat că tariful real la căldura ar urma să fie de 817 lei pentru o gigacalorie, sumă ce nu ar include datoriile furnizorului. Experţii de la IDIS Viitorul au efectuat un calcul de alternativă susţinând că preţul la căldură trebuie să fie de 650 de lei. În baza unui Memorandum semnat dintre CMC, Termocom şi Moldovagaz, tariful la căldura urma sa fie ajustat pana la 21 noiembrie la 740 de lei/Gcal, lucru care aşa şi nu a mai fost făcut. Directorul Termocom a mai specificat că în cazul în care consumatorii nu vor achita facturile, furnizorul va sista livrarea căldurii şi a apei calde în oraş.
(more…)