Teza socialistului Igor Dodon despre capitalism!

       Odată cu apariția în atenția publicului larg suspiciuni legate de plagiere a tezei de doctor a economistului Igor Dodon, care după cariera sa economică fulminantă (de la diferite poziții în cadrul Bursei de Valori a Moldovei, ajungând în poziția de Ministru al Economiei) a luat-o pe drumul politicii cu viziuni socialiste, cu care de altfel, ajunge președintele ales al Republicii Moldova, să tragem o privire asupra lucrării sale de doctor în economie.
După cum ne arată titlul lucrării dlui Igor Dodon, leaderul socialiștilor și-a luat titlu de doctor pe o temă destul de capitalistă pe care o promova pentru implementare la nivel național – “Managementul tranzacțiilor cu titluri financiare derivate și implementarea acestora în Republica Moldova“, 2002, după cum a menționat și însuși autorul – “o temă foarte serioasă”. Materialul complet îl găsiți aici.
Câteva notițe asupra lucrării:

1

             După mai mulți ani de activitate în cadrul Bursei de Valori a Moldovei, dnul Igor Dodon se decide să-și ia doctoratul în zona în care activat – domeniul pieței de capital, respectiv vorbește în 2002 (adică cu 14 ani în urmă) despre premisele implementării titlurilor financiare derivate în Republica Moldova: un science fiction nu doar acum un deceniu și jumătate în urmă pentru Moldova, dar și în prezent – când Bursa de Valori a Moldovei aproape că nu a făcut niciun progres de la acel nivel, mai degrabă a decăzut, fiind în prezent mai mult o denumire, decât o instituție a pieței de capital (din curiozitate puteți să verificați și cum arată pagina sa web – www.moldse.md). Dar necătând la aceste aspecte se pare că autorul se dorea încă de atunci “un vizionar în domeniu”.

2

         Primul capitol nu ai nevoie de prea multe softuri de plagiere ca să vezi că e multă teorie copiată: în primul rând autorul nu a folosit uniform noțiunile utilizate; paragrafe întregi scrise cu “â“, pe când în alte părți ale textului cu “î” (și asta o face înflăcăratul statalist cu 14 ani în urmă înainte ca în Moldova să fie introdusă de către Corina Fusu utilizarea formei “â” în 2016) – ceea ce și confirmă copierea mai multor texte din lucrărilor autorilor români. Dat, totuși trebuie să recunoaștem că se vede și pecetea autorului – acolo unde apar greșeli gramaticale, cuvinte scrise cu forme care arată mai mult a limbaj moldovenesc, decât a scriere corectă .

 3

    Exact aceleași comentarii se aplică și capitolului 2, adaugându-se doar mai multe referințe la modul de aplicare pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul Bursei de Valori a Moldovei. Dar să trecem la ce este mai interesant, cu privire la propunerile dlui Dodon referitor la piața de capital locală.

4

După modul de utilizare a cuvântului “implimentării” (corect ar fi “implementare“) se vede deja că acest capitol a fost mult mai personalizat decât cele anterioare. Dar, nu greșelile gramaticale ale lucrării este scopul acestui articol.

6

      Din păcate concluzia autorului este destul de pripită și mult prea optimistă, în condițiile în care pe piața de capital locală de abia începuse să activeze toate instituțiile pieței. Dar și cu trecerea timpului, în prezent, vedem că piața de capital autohtonă este la nivelul epocii de piatră, într-o stare incipientă, cu o infrastuctură bazată pe alergarea cu hârtiile în mână într-o eră a tehnologiilor informaționale avansate, fără a se spune ceva despre calitatea serviciilor furnizate.
Autorul descrie modul de fo rmare a pieței de capital locale, primele acte legislative, primele instituții de reglementare, primele acțiuni de impulsionare a pieței valorilor mobiliare. Este elogiată creșterea volumelor de tranzacționare în anii 1996-2000, de-ți pare că ești la New York Stock Exchange.

7

Dacă încerci să analizezi statistica bursieră de pe pagina Bursei de Valori a Moldovei (www.moldse.md), inclusiv evoluția acesteia până în ziua de astăzi nu ești atât de impresionat. Volumul tranzacțiilor, de exemplu pe anul 2015 au fost de 182 952 635 MDL !!! Cu mult mai mici decăt acele cifre prezentate de autor mai mult de un deceniu în urmă. În general vorbind, creșterile de la Bursa de Valori a Moldovei și în total pe piața secundară se datorează mai mult anumitor evenimente izolate (de ex: vânzări de cote substanțiale ale băncilor) care ridică brusc toate statisticile și care mai permite bursei să mai trăiască până la o următoare  tranzacție de acest fel. Pur și simplu nu există lichiditate minimă pe piață, vezi de ex. câte ordine de vânzare sau de cumpărare există la bursă?!

În continuare, autorul face o incursiune în alternativele de investire a mijloacelor bănești – valorile mobiliare de stat, instrumentele bancare și respectiv deduce ca a venit vremea introducerii unor noi instrumente financiare noi calitative  – derivatele: salvarea economiei moldovenești!

8

Ai impresia că din 1990 umblă derivatele pe la toate colțurile Chișinăului. Cum s-ar spune mai pe moldovenește: “foaie verde trei chiperi…”. De fapt, au fost introduse niște norme moarte în legislație care timp de 25 de ani de la independență niciodată nu au fost utilizate în practică și nici nu prea au avut cum să funcționeze. Este ușor să copiezi niște norme, să le introduci în legislația națională și pe urmă să te uiți la ele și să te elogiezi – ce buni suntem la copiat.

Cum  notează experți străini – piața locală are cu un caracter fragmentar, activitate limitată şi un volum neînsemnat de tranzacţii pe piaţa secundară. Iar pe astfel de piețe imature nu poți introduce titluri financiar derivate. Și care este soluția dlui Dodon?!

9

10

Una dintre direcțiile pe care le vede autorul este perfecționarea sistemului legislativ. Din păcate, maculatura nu face lichiditate pe piață și nu cresc volumul tranzacțiilor la bursa de valori. Cadrul legal prezent moldovenesc este plin de norme superbe care nu funcționeză în practică și cel ce se referă la piața de capital nu este o excepție. Autorul deja de mai mult de un deceniu se află în poziții publice și tot perfecționează cadrul legal. Din păcate tot acolo suntem unde am și fost.

11

12

13

Din păcate, de-a lungul timpului, Bursa de Valori a Moldovei nu a putut să se evidențieze prin performanțe, creșteri calitative, tehnologii noi care să permită să atragă resursele financiare ale investitorilor. Ea nu a reușit să devină o alternativă viabilă față de alte instrumente financiare sau cât de cât vizibilă pentru economia națională. Pratic spus, ea nu fost capabilă să introducă nici o schimbare sau actualizare de la stabilirea ei în anii ’90. Populația știe mai mult de forex și alpari și speculează pe aceste piețe nesupravegheate de nimeni, decât de Bursa de Valori a Moldovei.

14

15

Din păcate, ca și celelalte componente necesare apariției instrumentelor promovate de Igor Dodon, rezultatele economice naționale nu sunt foarte îmbucurătoare. Cele puține succese avute prin deschidere economiei și reformarea economiei prin implementarea Acordului de Asociere cu UE sunt știrbite de corupție, fraudele bancare, mimarea multor reforme, sărăcia profundă, etc.

Autorul încearcă să identifice și riscurile economice legate de apariția titlurilor economice:

1617

Cel mai mult de lucru avem cu riscurile aferente și multe alte componente de bază necesare apariției instrumentelor derivate și până la analiza modului de implementare a acestor instrumente, fiecare risc în parte ar trebui să fie obiect al unei analize profunde pentru a înțelege modul de ameliorare și soluțiile ce ar trebui puse în practică. Adică, mai bine spus, “să nu punem căruța înainte cailor”.

Autorul descrie, de asemenea, evoluția și “dezvoltarea frumoasă” a Bursei de Valori a Moldovei și prezintă mai multe statistici privind volumul tranzacțiilor bursiere. Din păcate, mă tem că aceastea vor rămâne doar pe hârtie.

18

19

20

21

Etapa și problemele aplicării contractelor derivate la Bursa de Valori a Moldovei
Autorul descrie anumite modificări pe care Bursa de Valori a Moldovei și Depozitarul Național de Valori Mobiliare.

22

23

24

25

26

27

28

29

În concluzie, problemele teoretice și practice sunt atât de majore că nu a permis nici la data lucrării, nici în prezent apariția unor noi instrumente financiare la Bursa de Valori a Moldovei. Și din păcate, nici Bursa de Valori a Moldovei, nici alte instituții sau persoane care răspund de organizarea acestui domeniu nu au luat măsuri vizibile care să ducă la reformarea pieței bursiere.

Bursa absolut deloc nu lucrează cu emitenții, cu publicul larg, cu promovarea imaginii bursei de valori; aceasta doar bucurându-se de transferul unor lichidități artificiale prin măsuri administrative. Fără invesții serioase în tehnologie, ridicarea nivelului calității serviciilor sale, Bursa de Valori a Moldovei nu va putea supraviețui.

Mai pe scurt spus, practica bate teoria: e una să faci propuneri și să o faci pe marele economist și alta e să implementezi aceste propuneri în pratică, luând în considerare potențialul pieței locale. Piața de capital într-adevăr are nevoie de reforme structurale, dacă se doresc rezultate, iar fără acțiuni serioase în acest domeniu, nu vor exita rezultate vizibile.

În final, pot spune că autorul, “vizionar al domeniul pieței de capital”, a scris o lucrare care rămâne doar deocamdată teorie și hârtie care nu a fost utilizată de-a lungul a 14 ani și nici  atât nu va fi utilizată de acum încolo. Luând în considerație că autorul a înlocuit domeniul economic cu cel politic, ne  așteaptă oare aceleași rezultatele ale eforturilor sale cognitive? Oare nu o va da în bara cu viziunile sale politice de data asta?!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s