O nouă bursă își face apariția în Republica Moldova.

Necătând la faptul că Bursa de Valori a Moldovei de abia respiră, cu o lichiditate bursieră foarte mică, la orizontul pieței de capital a Moldovei apare un nou suflu – Bursa de Valori Chișinău. Aceasta o obținut licența CNPF privind activitatea bursieră pe piața valorilor mobiliare din Moldova, după comunicatul CNPF de pe pagina instituției.

În cadrul ședinței din 12 ianuarie 2012 Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a aprobat
următoarele chestiuni aferente licențierii Bursei de Valori Chișinău:
– să se considere coordonat statutul Societăţii pe acţiuni „Bursa de Valori Chişinău”;
– a eliberat permisiuni pentru deținerea cotelor substanțiale din acțiunile emise de societate la 7 acționari;
-a aprobat regulile Bursei și a acordat licenţă pentru dreptul de desfăşurare a activității bursiere pe piaţa valorilor mobiliare ca activitate de bază cu activități conexe pe un termen de 5 ani;
– a coordonat mărimea și modul de percepere a taxelor, plăților și comisioanelor aplicate de Societatea pe acţiuni „Bursa de Valori Chișinău”.

Comunicat CNPF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s