Business in Russia / Afaceri în Rusia /Бизнес по-русски

Interview with William Browder, head of investment fund Hermitage Capital
Interviu cu William Browder, managerul fondului de investitii Hermitage Capital

Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital

William Browder: There is no state in Russia

Like all true tragic heroes, William Browder has created all the preconditions for its own collapse. Now he decided to devote his life to fighting enemies that were once his friends. The head of investment fund Hermitage Capital, made ​​billions in investments in Russia, six years as it has no right of entry. The name of a lawyer Hermitage Magnitsky, who died in a Moscow jail, with  the efforts of Mr. Browder became known throughout the world. The European Parliament voted to impose sanctions against anyone who was involved in the prosecution lawyer, and Swiss bank accounts of their arrest. In response, Russian prosecutors announced wanted Browder . Both sides are obviously going to the end.

William Browder: Nu există nici un stat în Rusia
Ca și toți eroii tragici adevărați, William Browder a creat toate condiţiile prealabile pentru prăbuşirea proprie. Acum, el a decis să-și dedice viaţa în lupta împotriva duşmanilor care au fost odata prietenii lui. Managerul fondului de investitii Hermitage Capital, care a realizat miliarde prin investiţii în Rusia, deja şase ani nu are drept de intrare în Rusia. Numele avocatului Hermitage Capital – Magnitsky, care a murit într-o închisoare din Moscova, cu eforturile d-lui Browder a devenit cunoscut în întreaga lume. Parlamentul European a votat pentru a impune sancţiuni impotriva oricui care a fost implicat în urmărirea penală a avocatului  şi  bancile elveţiene au arestat conturile lor. În replică, procurorii ruşi l-au anunţat în urmărire pe dnul Browder. Ambele părţi sunt hotârîte să meargă până la capăt.

Уильям Браудер: В России нет государства

Как все настоящие трагические герои, Уильям Браудер создал все предпосылки для собственного краха. Теперь он решил посвятить свою жизнь борьбе с врагами, которые некогда были его друзьями. Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital, заработавший миллиарды на инвестициях в Россию, уже шесть лет как не имеет права въезда в страну. Имя юриста Hermitage Сергея Магнитского, погибшего в московской тюрьме, стараниями Браудера стало известно во всем мире. Европарламент проголосовал за введение санкций против всех, кто имел отношение к преследованию юриста, а швейцарские банки арестовали их счета. В ответ российская прокуратура объявила Браудера в розыск. Обе стороны, очевидно, намерены идти до конца

русская версия интервью    –  http://www.snob.ru/thread/71

Justice for Sergei. ICU Documentary.

more resources on http://russian-untouchables.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s