O noua conducere care promite stabilitate in Moldova !

Dupa o perioada lunga de alegeri ( care inca nu se stie daca este inca finalizata) , de intrigi, de scandaluri, proteste si tot ce se poate pe plaiurile mioritice ale Moldovei , in sfarsit lucrurile incep sa ia contur.

Avem un presedinte al Parlamentului : Mihai Ghimpu( care detine temporar si functia de Presedinte interimar), s-a format si noul guvern in frunte cu Vlad Filat care promite sa fac tot posibilul pentru ca economia sa revina la normalitate, o deschidere a guvernului catre antreprenorii locali, o transparenta a activitatii guvernului.

Asteptam totusi sa vedem actiunile noului guvern.

Totodata incercam sa evidentiem fragmentele economice din discursul primului ministru în şedinţa Parlamentului pentru investirea Guvernului Republicii Moldova pentru a ne face o impresie a ceea ce va urma.Fragmente din Discursul dlui Vlad Filat,
Prim-ministru al Republicii Moldova în şedinţa Parlamentului pentru investirea Guvernului Republicii Moldova

Onorată asistenţă, domnilor deputaţi!

Pe 29 iulie am încheiat încă o etapă în lupta noastră pentru Libertate, Democraţie şi Adevăr. Speranţele societăţii s-au îndreptat spre partidele care şi-au asumat drept obiectiv depăşirea efectelor crizei economico-financiare, reabilitarea instituţiilor democratice şi integrarea autentică în Uniunea Europeană. Suntem conştienţi de moştenirea grea lăsată de guvernarea anterioară, însă angajamentul luat în faţa cetăţenilor nu ne permite nici pentru o clipă să ezităm, să facem trimitere la problemele existente şi să ne eschivăm de la uriaşa responsabilitate pentru destinele ţării noastre.

Vreau să asigur cetăţenii că îmi asum conştient şi plenar funcţia de Prim Ministru al Republicii Moldova, iar împreună cu colegii mei din Alianţa pentru Integrarea Europeană, împreună cu echipa guvernamentală – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru guvernarea pe care o instaurăm astăzi. Nu suntem un guvern de sacrificiu, nici unul „tehnic” şi incolor. Acest Guvern exprimă voinţa politică de schimbare manifestată prin votul cetăţenilor.

[…]

Guvernul îşi va structura activitatea în conformitate cu următoarele priorităţi naţionale:

1. Europenizarea ţării şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul valoric, de securitate şi de bunăstare european.
2. Reintegrarea ţării prin identificarea unei soluţii viabile şi durabile a diferendului transnistrean.
3. Asigurarea supremaţiei legii şi edificarea statului de drept.
4. Depăşirea crizei economico-financiare şi asigurarea creşterii economice incluzive.
5. Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale prin demontarea „verticalei puterii” şi aplicarea principiilor şi normelor europene în domeniul administraţiei publice.

[…]

Onorat Parlament,

Preocuparea de fond a echipei noastre de guvernare va fi calitatea vieţii cetăţeanului. Pentru că trăind în Europa, vorbind la nesfîrşit despre Europa, avem un nivel de trai comparabil cu cel de pe continentele cele mai înapoiate. Vom raporta toate acţiunile noastre la acest obiectiv. Pentru realizarea lui va fi necesară mobilizarea întregii societăţi.

În condiţii de criză, relansarea economiei devine una dintre priorităţile principale ale programului nostru de modernizare şi europenizare a ţării. Guvernul va acţiona, în vederea schimbării paradigmei de dezvoltare a ţării de la o economie bazată pe consum şi importuri la o economie bazată pe investiţii, inovaţii şi competitivitate. Descentralizarea, demonopolizarea şi dereglementarea activităţilor economice – sunt obiectivele noastre majore. Vreau să asigur oamenii de afaceri că nu vor mai pierde luni de zile în aşteptarea autorizaţiilor şi licenţelor, nu se vor căciuli în faţa funcţionarilor de stat care inventează zeci de bariere pentru a-şi spori importanţa. Caracatiţa corupţiei în administraţia de stat va fi nimicită fără milă, indiferent de culoarea politică sau funcţiile celor corupţi.

Cunoaştem cu toţii situaţia tragică a sutelor de mii de familii despărţite din cauza lipsei locurilor de muncă bine plătite aici, în Republica Moldova. Nu putem miza pe o societate puternică atît timp, cît un cetăţean activ şi bine pregătit din punct de vedere profesional nu-şi poate asigura familia prin munca sa. De aceea, prin politicile noastre economice vom acţiona energic pentru ca economia naţională să devină una competitivă, capabilă să creeze locuri de muncă sigure şi bine plătite, iar întreaga societate, fiecare cetăţean în parte să simtă şi să se bucure de o creştere economică sănătoasă, organică şi echilibrată.

Pe plan extern Guvernul va relua negocierile cu Fondul Monetar Internaţional, cu alte instituţii financiare internaţionale şi cu ţări donatoare pentru a obţine sprijinul necesar implementării programului de recuperare economică şi acoperirea insuficienţei de mijloace bugetare.
Pe plan intern vom dezvolta un dialog permanent cu mediul de afaceri pe care îl percepem ca pe un partener sigur în dezvoltarea ţării. Guvernul îşi asumă dinamizarea reformei regulatorii, creşterea transparenţei sistemului de autorizare a afacerii prin reducerea numărului de domenii supuse autorizării/licenţierii, diminuarea restricţiilor la import-export şi debirocratizarea procedurilor administrative de autorizare. Vreau să asigur mediul de afaceri că inspecţiile şi controalele vor fi drastic diminuate, iar orice intervenţie nejustificată a organelor de control va fi curmată din rădăcini.

Guvernul va asigura tuturor persoanelor respectarea drepturilor legale asupra proprietăţilor şi investiţiilor efectuate în Republica Moldova. Competiţia liberă va stimula crearea unei economii funcţionale, care va servi ca bază pentru dezvoltarea afacerilor şi crearea noilor locuri de muncă. În acest sens, Guvernul va reforma sistemul de salarizare în sectorul public, astfel încît fiecare angajat aflat în serviciul societăţii să fie mîndru de funcţia respectivă.

Una dintre preocupările Guvernului va fi fortificarea securităţii energetice a ţării printr-un dialog permanent cu principalii furnizori de resurse energetice, în special gaze naturale şi energie electrică. Pentru a diversifica şi asigura stocuri de rezervă şi interconexiuni alternative vom investi bani publici dar şi mijloace atrase din mediul privat. Accentul va fi pus pe sporirea capacităţilor proprii de generare a energiei electrice, pe modernizarea şi diversificarea celor existente. Guvernul va sprijini restabilirea şi modernizarea liniilor de interconexiune cu Ucraina, extinderea capacităţilor de interconexiune cu România şi în proiectele green-field, va stimula investiţiile în energia regenerabilă.

Una din cele mai importante ramuri ale economie naţionale, agricultura, parcurge o etapă extrem de dificilă. Aici vom reacţiona în regim de urgenţă pentru a salva ramuri de importanţă strategică şi a nu permite ruinarea producătorului agricol. Guvernul va susţine modernizarea sectorului agrar, dotarea tehnică a entităţilor agricole, extinderea sistemelor eficiente de irigaţie, optimizarea structurii înfiinţărilor agricole şi extinderea spectrului de culturi agricole cultivate în ţară. Vom susţine, de asemenea, crearea unităţilor de aprovizionare cu input-uri moderne şi calitative pentru agricultură şi celor de colectare a produselor agricole. Una dintre acţiunile imediate ale Guvernului va fi deblocarea situaţiei în sectorul viti-vinicol prin soluţionarea problemei achiziţionării strugurilor.

Stimaţi deputaţi,

În domeniul dezvoltării antreprenoriatului, comerţului şi atragerea investiţiilor, politicile Guvernului vor urmări redresarea actualelor tendinţe, prin acoperirea treptată a necesităţilor interne de consum cu servicii şi produse autohtone. Astfel, urmează să generăm un trend pozitiv în evoluţia balanţei comerţului extern.

Vom stimula implicarea cetăţenilor Republicii Moldova în crearea de bunuri şi servicii, inclusiv pentru export, şi ambiţia noastră este să ajungem, cel puţin, la dublarea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii.

Resursele venite prin transferuri de peste hotare vor beneficia de condiţii adecvate pentru investiţii în noi afaceri şi proiecte investiţionale. În acelaşi timp, Guvernul va lua măsuri de susţinere a cetăţenilor reveniţi în ţară de la munci de peste hotare.

[…]

Piaţa internă de bunuri şi servicii va fi liberalizată, iar monopolurile în acest domeniu – desfiinţate. Eliminarea acestora va contribui la deblocarea operaţiunilor de import-export şi la înviorarea schimburilor comerciale.

Politicii bugetar-fiscale îi revine un rol esenţial în crearea condiţiilor pentru buna desfăşurare a activităţilor economice. Ea trebuie să devină una stimulatorie şi să încurajeze activitatea economică legală. În acest sens, Guvernul va reduce povara fiscală şi va simplifica sistemul de impozite şi taxe, prin optimizarea cheltuielilor publice şi majorarea investiţiilor publice productive.

Prevenirea blocajelor financiare la nivelul bugetului public naţional va întări siguranţa financiară a bugetului şi va păstra banii veniţi de la contribuabili în circuitul economic. În acelaşi timp, adoptarea şi aplicarea de proceduri fiscale şi vamale moderne vor spori previzibilitatea şi transparenţa politicilor în aceste domenii.

Veniturile quasi-fiscale la buget, cum ar fi plăţile efectuate de către populaţie şi agenţii economici pentru aşa-numitele servicii contra plată prestate de către instituţiile publice, urmează a fi reduse.

Sursele de finanţare a deficitului bugetar vor fi diversificate printr-un instrumentariu eficient şi cît mai necostisitor. Prezumăm limitarea mărimii deficitului bugetar la 2 % din PIB pe perioada următorilor 4 ani.

Principala instituţie a sistemului bancar din Republica Moldova – Banca Naţională – se va bucura de gradul necesar şi firesc de independenţă. Practicile de exploatare abuzivă a instrumentelor ei şi a rezervelor valutare ale ţării vor fi curmate. Banca Naţională este responsabilă de politica monetar-creditară, de asigurarea stabilităţii preţurilor, de creşterea eficienţei sistemului bancar. În acest sens, instituţia urmează să-şi îmbunătăţească mecanismele de supraveghere a băncilor comerciale.

[…]

În final, vreau să menţionez că viaţa este mult mai dinamică şi imprevizibilă decît orice document. Globalizarea, efectele ecologice, crizele mondiale de proporţii, conflictele regionale, pericolul terorismului ş.a. sunt provocările noului secol şi mileniu. Nimeni nu ne poate garanta fără echivoc o stabilitate politică, economică şi de altă natură pe continent şi în lume. Dincolo de aceste incertitudini, vreau să-mi exprim ferma convingere că Guvernul pe care am onoarea să-l reprezint îşi va îndeplini cu demnitate Programul asumat şi va răspunde competent şi responsabil aşteptărilor societăţii noastre, ale fiecărui cetăţean. Cred cu tărie într-o Moldovă unită în faţa dificultăţilor, în uriaşele energii creatoare de bunuri şi valori prezente în societatea noastră, sunt convins în reuşita acestui Guvern, a fiecărui cetăţean în parte, a ţării noastre – Republica Moldova.

http://www.filat.md/blog/?p=1549

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s