Consecinţele crizei în Moldova se vor resimţi cu o întârziere de 5-6 luni

Specialistii locali sustin ca consecinţele crizei în Moldova se vor resimţi cu o întârziere de 5-6 luni.

Criza va afecta negativ sectoarele productive ale economiei, fapt ce va provoca o reducere simţitoare a veniturilor colectate la bugetul public. În prezent, criza se resimte mai ales în regiunea transnistreană, care poate parazita din nou pe seama infuziilor bugetare ruseşti: subsidiile venite direct în administraţie şi indirect prin resursele energetice gratuite. Acestea sunt principalele concluzii ale „Monitorul Economic prezentat de către experţii IDIS „Viitorul”.

Experţii susţin că într-un an electoral decisiv, economia R. Moldova se va ciocni cu presiuni majore pe piaţa forţei de muncă, pe fundalul unei stagnări a creşterii economice. Reducerea inevitabilă a influxului de remitenţe va alimenta prudenţa consumatorilor pe plan intern şi constrângeri ridicate la exporturi.
Prezent la conferinţă, expertul economic IDIS Viorel Chivriga, a subliniat că, anul 2008, a culminat pentru agricultori cu randamente şi producţii relativ înalte pentru R. Moldova şi cu reduceri drastice a producţiei în sectorul animalier. „În ciuda creşterii producţiei agricole cu peste o treime, în 2008, faţă de 2007, agricultorii abia au recuperat poziţiile pierdute în anul 2007, iar creşterea faţă de 2006 este una neesenţială”, a menţionat expertul. Potrivit lui, pentru prima dată în istoria R. Moldova, în 2008, importurile de produse agroalimentare au fost mai mari decât exporturile. „Motivele acestor involuţii pe plan comercial se regăsesc în contextul prăbuşirii preţurilor pe piaţa internă la principalele produse agricole – cereale, oleaginoase, fructe şi struguri. Măsurile stângace şi incoerente ale autorităţilor centrale nu au putut stopa acest declin”, susţine Chivriga.
El a adăugat că principalele riscuri pentru agricultură, în anul 2009, vor fi: diminuarea producţiilor în sectorul vegetal, menţinerea stagnării în sectorul animalier, promovarea unor politici agricole populiste, care nu răspund crizei generale din sector.

Comerţ

Soldul negativ al balanţei comerciale se cifrează, în 2008, la 3,3 miliarde USD, constată expertul IDIS Viorel Chivriga. Pentru 2009, în varianta cea mai optimistă, expertul economic anticipează o creştere a exporturilor cu 10% şi a importurilor cu 20%: „O influenţă nefastă o va avea supraaprecierea leului moldovenesc şi deprecierea valutelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali ai R. Moldova, precum şi barierele netarifare ca instrumente de protecţie a pieţelor interne.”

Industrie în scădere

Conform estimărilor expertului IDIS Victor Parlicov, în 2008, industria a înregistrat o creştere de maxim 2,5%, ceea ce este sub nivelul anului 2005. Pentru anul 2009, Parlicov anticipează o scădere industrială majoră de aproximativ 10%. Expertul IDIS este de părere că, în 2009, am putea fi martorii unei scăderi de până la 20% în sectorului construcţiilor. „Constatăm că banii moldovenilor ce muncesc peste hotare s-au retras în acest moment de pe piaţa apartamentelor, ceea ce, raportat la deficitul de lichidităţi în economie, a dus la stagnarea în sectorul de construcţie a locuinţelor”, spune expertul.
Parlicov prognozează o scădere a investiţiilor cu peste 10% în Moldova în 2009. „Ultimele ţări în care investiţiile vin sunt de obicei primele din care investiţiile pleacă”, susţine expertul.

Piaţa monetară

Expertul financiar al IDIS „Viitorul” Sergiu Gaibu consideră că masa monetară a R. Moldova va avea o tendinţă de stagnare pe parcursul anului 2009. Gaibu prognozează o depreciere cu 10% a monedei naţionale faţă de principalele valute de referinţă. Conform estimărilor, în 2009 remitenţele se vor reduce până la 1,4 miliarde USD: „Gasterbeiterii au protejat Moldova de criza financiară şi economică mondială. Remitenţele finanţează cursul valutar şi menţinerea nivelului de trai. Reducerea volumului acestora va duce la scăderea consumului, ceea ce va afecta serios bugetul de stat.”
În raport se mai arată că datorită conjuncturii externe, pentru 2009 este posibilă o rată a inflaţiei la nivel de 10%. Inflaţia ridicată este un impozit foarte sensibil asupra săracilor şi împiedică creşterea economică. Însă, în proporţie de 60%, ea depinde de importuri, respectiv instrumentele autorităţii monetare au un impact redus de stopare a ei. Pentru 2009, experţii prognozează o temperare a ritmurilor de creştere a preţurilor la bunurile durabile, medicamente, gaze şi petrol şi o creştere a preţurilor la produsele agroalimentare şi de primă necesitate.
Totodată, experţii IDIS susţin că consecinţele crizei în Moldova se vor resimţi cu o întârziere de 5-6 luni. Pe piaţa muncii deja sunt înregistrate tensiuni, iar specialiştii calificaţi acceptă salarizarea redusă pentru munca lor. Fără schimbarea paradigmei de dezvoltare economică, va fi imposibilă asimilarea celor 100-150 de mii de muncitori reîntorşi în ţară.
Economia mondială a intrat într-o eră a volatilităţii, fiind extrem de dificil de apreciat evoluţia acesteia chiar şi pe termen scurt. Criza mondială în 2009 se va accentua şi se va resimţi pe plan global în sectorul imobiliar, servicii, industrie, comerţ, susţin experţii IDIS Viitorul.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s